Методичні матеріали

Програма та плани семінарських (практичних) занять з курсу «ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ» для студентів усіх факультетів та форм навчання за спеціальністю «Право»

Розробники та укладачі: Гавриш Н.С., Годованюк А.Й., Григор’єва Х.А., Заверюха М.М., Каракаш І.І., Канівець Л.А., Караханян К.М., Платонова Є.О., Степська О.В., Харитонова Т.Є., Чумаченко І.Є., Юрескул В.О./ – Одеса.2020

Програма та плани семінарських (практичних) занять зі спецкурсу «ПРАВО ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ» для студентів усіх факультетів та форм навчання за спеціальністю «Право»

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ У СОЦІАЛЬНІЙ, ЗЕМЕЛЬНІЙ, АГРАРНІЙ ТА ЕКОЛОГІЧНІЙ СФЕРІ

Набуття і реалізація прав на землю в Україні

Правове регулювання кооперативних відносин в Україні

Аграрне право України: плани семінарських (практичних) занять / Н.С. Гавриш, А.Й. Годованюк, Х.А. Григор’єва та ін. / за ред. Т.Є. Харитонової. – Одеса: Юридична література, 2018 – 51 с.

 

 

Програма та плани семінарських (практичних) занять з курсу «ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»

Земельне право України: програма та плани семінарських (практичних) занять / К.М. Караханян, Є.О. Платонова, О.В. Степська та ін. / за ред. Т.Є.
Харитонової. – Одеса: Юридична література, 2018. – 74 с. (Сер. «Навчально-
методичні посібники кафедри аграрного, земельного та екологічного права»).

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Григор’ева X. А. Публічне управління у сфері сільського господарства : навч.- метод. посіб. для здобувачів вищої освіти за спец. «Публічне управління і адміністрування» / X. А. Грнгор’ева. — Одеса: Юридична література, 2021. — 76 с.

Environmental Protection under International Law

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ НАБУТТЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ для магістрів ОНП (ф-т СПФ)