Наукова робота

Автореферати

ГАВРИН Н.С. Правовий режим грунтів в Україні

 

Харитонова Т.Є. ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВ НА ЧУЖІ ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ В УКРАЇНІ

Юрескул В.Д. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОВОДЖЕННЯ З ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ

Глотова (Степська) О, В. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УГОД ІЗ ЗЕМЕЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ В УКРА

Годованюк, Андрій Йосипович. Правовий режим земель природно-заповідного фонду : автореф. дис … канд. юрид. наук: 12.00.06 / Андрій Йосипович Годованюк . – Київ : Б.в., 2008 . – 19 с.

ГальчинсЬКА Н.Ю.

Заверюха М.М. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЛІСІВ ЗА ЛІСОВИМ ТА ЗЕМЕЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Караханян К.М. ПРАВОВІ ЗАСАДИ КОНКУРЕНТНОГО ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК В УКРАЇНІм

Чумаченко І.Є. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ В УКРАЇНІ

Гайдаржи Х.А. ПЕРЕРОБНІ КООПЕРАТИВИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ
Наконечний А.Б. ПРИМУСОВЕ ВІДЧУЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Монографії

Актуальні проблеми правового регулювання аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносин в Україні : колективна монографія / відп. ред.: Т.Є. Харитонова, І.І. Каракаш. -Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 722 с.

УДК 349.4+349.6(477)

 

 

 

Харитонова Т. Є.  Здійснення прав на чужі земельні ділянки в Україні: проблеми теорії та практики: монографія / Т. Є. Харитонова. – Одеса : Юридична література, 2016. – 424 с.

ISBN 978-966-419-251- 1

 

 

 


Каракаш І. І. Право власності на природні об єкти та їх ресурси в Україні : монографія / І, І. Каракаш, — Одеса : Юридична література, 2017. — 438 с.

 

 

 

 

 

Гавриш Н. С. Використання, відтворення та охор|она грунтів в Україні: теоретико-правові аспекти : монографія / Н. С. Гавриш. – Оде¬са : Юридична література, 2016. – 396 с.

18ВЫ 978-966-419-270-2

 

 

 

 

 

Заверюха М. М. Правове регулювання використання та охорони лісів в Україні : монографія / М. М. Заверюха ; НУ ОЮА. – Одеса : Юридична література, 2018. – 228 с.

 

 

 

 

 

(Степська О. В.)  Глотова О. В. Правове регулювання угод із земельними ділянками в Україні : монографія / О. В. Глотова. – Одеса: «Фенікс», 2008. – 265 с.

 

 

 

 

Григор’єва Х. А. Переробна кооперація в сільському господларстві України

 

 

Гавриш Н.С. ПРАВОВА ОХОРОНА ГРУНТІВ В УКРАЇНІ

 

 

 

 

 

 

Юрескул В. А. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОВОДЖЕННЯ З П1ОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ

 

 

 

 

 

Наукометрія

 

Харитонова Тетяна Євгенівна – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, доцент

Каракаш Ілля Іванович – доктор юридичних наук, професор

Сидор Вікторія Дмитрівна – доктор юридичних наук, професор кафедри (за сумісництвом), професор

Гавриш Наталія Степанівна – доктор юридичних наук, доцент

Степська Олена Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент

Платонова Євгенія Олегівна – кандидат юридичних наук, доцент

Годованюк Андрій Йосипович – кандидат юридичних наук, доцент

Юрескул Вікторія Олександрівна – кандидат юридичних наук, доцент

Чумаченко Інна Євгенівна – кандидат юридичних наук, доцент

Григор’єва Христина Антонівна – доктор юридичних наук, доцент кафедри

Караханян Карина Мартинівна – кандидат юридичних наук, асистент кафедри

Заверюха Марина Михайлівна – кандидат юридичних наук, асистент кафедри