Підручники

 

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Навчальний посібник

За редакцією

І. І. Каракаша і Т. Є. Харитонової

Одеса «Юридична література»  2017

Земельне право України : навчальний посібник / [І. І. Каракаш, В. Д. Сидор, Т. Є. Харитонова та ін.] ; за ред. І. І. Каракаша,і Т. Є. Харитонової. — Вид. 2-ге, переробл. і допов. — Одеса :Юридична література, 2017. — 588 с.

 

 

Аграрне право України: навчальний посібник /|Т. Є. Харитонова, 1.1. Каракаш, X. А. Григор’єва та ін.|; за ред. Т. Є. Харитонової, 1.1. Каракаша.  –  Одеса: Юридична лі­тература, 2017. – 436 с.

 

 

 

 

Набуття і реалізація прав на землю в Україні : навчальний посібник / [А. Й. Годованюк, І. І. Каракаш, Є. О. Платонова та ін.] ; за ред. проф. І. І. Каракаша. – Одеса : Юридична література, 2016. – 332 с.

 

 

 

 

 

Каракаш И.И. Право собственности на землю и право землепользования в Украине : Научно-практ. nособие. – К. : Истина, 2004. – 216 с.

 

 

 

 

 

 

 

Земельне право України: Підручник / За ред. О.О. Погрібного та І.І. каракаша – Вид. 2 перероб. І доп. – К.: Істина, 2009. – 600 с.

 

 

 

Аграрне право України : Підручник / За ред. О. О. Погрібного. — К.: Істина , 2007. — 448 с.

 

 

 

ПРИРОДНОРЕСУРСОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ: Навч. посіб / За ред. І. І. Каракаша. – К.: Істина, 2005. – 376 с