Міжнародна науково-практична конференція «Еволюція правового регулювання земельних, аграрних та екологічних відносин»

18 листопада 2016 року на базі юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Еволюція правового регулювання земельних, аграрних та екологічних відносин», яка присвячена 90-річчю від дня народження доктора юридичних наук, професора Титової Ніни Іванівни. Персональна присвята конференції зумовила зібрання у межах заходу широкого кола друзів, колег та вдячних учнів професора Титової Н.І., які прагнули ще раз вшанувати її світлу пам’ять та обговорити цінні наукові ідеї, сформульовані видатним науковцем.

Титова Ніна Іванівна (1926 – 2010) належить до плеяди вчених – фундаторів сучасного аграрного, земельного та екологічного права України. Доктор юридичних наук, професор, засновник Львівської науково-освітньої школи аграрного, земельного та природоохоронного права, Ніна Іванівна залишила яскравий слід у науці, сформувала власні оригінальні позиції по ключовим питанням розвитку аграрного, земельного та екологічного законодавства України, які не лише не втрачають нині свою актуальність, але й набувають все більшого значення. Її перу належить ціла низка фундаментальних наукових праць, що активно використовуються вченими у сучасних наукових дослідженнях. Проаналізувати наукову спадщину Ніни Іванівни Титової спробували у своїх доповідях такі відомі вчені як Н. О. Багай, І. І. Каракаш, Т. Г. Ковальчук, В. В. Носік, С. П. Позняк, В. В. Устюкова та інші.

Окрім дослідження впливу професора Н. І. Титової на становлення науки аграрного, земельного та екологічного права, учасники конференції плідно попрацювали над обговоренням великої кількості актуальних правових проблем. Для організації оптимальної роботи масштабної конференції було сформовано кілька секцій: «Актуальні проблеми та тенденції розвитку національної юридичної науки», «Сучасні тенденції розвитку земельного права», «Перспективи розвитку екологічного права», «Актуальні проблеми розвитку аграрного права та соціальної сфери села», «Актуальні проблеми формування соціального права». На конференції було представлено найбільші вищі навчальні заклади з юридичним профілем, які діють в Україні, наприклад, активним учасниками заходу стали представники Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» та багатьох інших. Делегація від Національного університету «Одеська юридична академія» складалася з наступних представників: в.о. завідувача кафедри аграрного, земельного та екологічного права доцента Т. Є. Харитонової, професорів І. І. Каракаша та В. Д. Сидор, доцентів Н. С. Гавриш, О. В. Степської та Х. А. Григор’євої.

Аналіз представлених на конференції доповідей та їх тематики надає підстави говорити про найбільш актуальні проблеми, які хвилюють наукову спільноту на даний момент. У сфері земельних відносин вчених турбують як традиційні питання – наприклад, проблеми мораторію на відчуження земель сільськогосподарського призначення, питання змісту різних земельних прав осіб, проблеми відповідальності за порушення земельного законодавства, – так і питання нові і ще малодосліджені. До останніх можна віднести правові проблеми поглиблення процесів дерегуляції та децентралізації у сфері земельних відносин, а також оптимізації системи управління та контролю за дотриманням вимог законодавства. Науковці пропонували розгляд даних питань під різними кутами зору та формували шляхи їх вирішення.

Серед доповідей, поданих за еколого-правовою тематикою, особливий інтерес та жваве обговорення викликали ті, які присвячені правовим проблемам використання надр. Зміни законодавчих засад договірного та дозвільного використання ресурсів надр на фоні енергетичних проблем сучасності актуалізує цілий ряд проблем щодо розробки оптимального правового поля для регулювання відносин у сфері раціонального використання та охорони надр в Україні.

Доповіді, представлені за аграрно-правовим спрямуванням, відзначалися висвітленням різних правових питань, що стосуються регулювання сільськогосподарської діяльності. Передбачувано найбільш популярним питанням, якому було присвячено одразу кілька цікавих доповідей, стало дослідження правового положення сімейних фермерських господарств, які виникли в результаті нещодавнього оновлення спеціального законодавства. Значну увагу науковці також приділили традиційно гострим проблемам надання державної підтримки сільськогосподарським виробникам та необхідності правового забезпечення соціального розвитку сільських територій.

За дискусійним обговоренням значної кількості оригінальних наукових доповідей час, виділений на проведення конференції в Львові, швидко промайнув. Варто особливо відмітити доброзичливу атмосферу та високий рівень підготовки конференції. Організаторам вдалося не лише раціонально спланувати захід, але й цікаво і плідно його провести. Завдяки вмілому керуванню ходом обговорення слово для виступу було надане усім бажаючим, що дозволило охопити якомога більше учасників і тим самим сприяло урізноманітненню тематики дискусії. Варто додати, що програма конференції включала також і насичену культурну частину, яка стала приємним завершенням чудового наукового свята.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.