16 лютого 2017 року відбувся захист кандидатської дисертації Заверюхи Марини Михайлівни

16 лютого 2017 року у спеціалізованій вченій раді Національного університету біоресурсів і природокористування України відбувся захист кандидатської дисертації Заверюха Марини Михайлівни на тему «Правове регулювання використання та охорони лісів за лісовим та земельним законодавством України» за спеціальністю 12.00.06 – «земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право». Науковим керівником виступала к.ю.н., доцент Степська Олена Володимирівна, офіційними опонентами – д.ю.н., доцент Піддубний Олексій Юрійович та к.ю.н., доцент Зуєв Віталій Анатолійович. Актуальність теми кандидатської дисертації обумовлена інтенсивним використанням лісів, проблемами нераціонального ставлення до них, недосконалістю законодавства, яке регулює лісові й земельні відносини в цій сфері, та необхідністю їх комплексного правового регулювання. Саме тому здійснення наукового аналізу правового регулювання використання й охорони лісів є доцільним і своєчасним. Під час захисту опоненти відмітили не лише значну актуальність обраної тематики, але й високий рівень виконаного дослідження, якість та обґрунтованість сформульованих висновків. Теоретичне значення результатів дослідження полягає в тому, що вони є певним доробком для науки земельного і природоресурсного права, можуть бути використані при вдосконаленні відповідного законодавства та проведенні подальших наукових досліджень з окреслених правових питань. Практичне значення положень і пропозицій, що містяться у дисертації, полягає в тому, що вони можуть бути використані при підготовці відповідних змін та доповнень до чинного законодавства України.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.