17 лютого 2017 відбувся захист кандидатської дисертації Караханян Карини Мартинівни

17 лютого 2017 року у спеціалізованій вченій раді Національного університету біоресурсів і природокористування України відбувся захист кандидатської дисертації Караханян Карини Мартинівни на тему «Правові засади конкурентного продажу земельних ділянок в Україні» за спеціальністю 12.00.06 – «земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право». Науковим керівником виступив к.ю.н., професор Каракаш Ілля Іванович, офіційними опонентами – д.ю.н., професор Шульга Михайло Васильович та к.ю.н., доцент Краснова Юлія Андріївна. Актуальність теми дослідження обумовлюється науково-практичною дискусійністю, що пов’язана з наслідками тих змін, які відбулися в законодавстві з приводу регулювання питань щодо організації та проведення земельних торгів (аукціонів).

Поряд з цим, моделювання інституту конкурентного продажу земельних ділянок в Україні має прогностичне значення для подальшого вдосконалення законодавчої бази з одночасним вирішенням питань щодо вигідного продажу таких ділянок та наповнення бюджетів всіх рівнів. У зв’язку з цим у даний час виникла нагальна потреба у чіткому визначенні поняття земельного аукціону та закріпленні основних принципів його правового регулювання, використання реальних переваг і пріоритетів, закріплення особливостей його проведення та встановлення результатів, виявлення недоліків та проблемних питань. Ці та інші важливі правові аспекти конкурентного продажу земельних ділянок були ґрунтовно досліджені у дисертації Караханян Карини Мартинівни, що стало запорукою її успішного захисту.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.