ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИКИ НА ЗВИЧАЙНІЙ ДОШЦІ.

У зв’язку з орієнтацією на європейські стандарти, вектор сучасної політики і стратегії України спрямовано на подальший розвиток національної системи освіти, адаптацію її до умов соціально-орієнтованої економіки, трансформацію та інтеграцію в європейське і світове співтовариства.

Реалізація нових тенденцій та особливостей розвитку особистості істотно ускладнюється ще й тим, що в Україні відбуваються процеси глибокої трансформації не тільки суспільно-політичного устрою та соціально-економічного укладу, а й суспільної психології, системи життєвих цінностей і орієнтирів, морально-етичної парадигми. Тому вища освіта України спрямована на реформування, модернізацію методів навчання, удосконалення професійної підготовки студентів.

Не є винятком і наша академія. Новітні методи викладання широко застосовуються доцентами кафедри аграрного, земельного та екологічного права.  Одним із таких прикладів, може слугувати створення схематичних таблиць студентами по заданій тематиці. Цікавим є те, що вони однаково вдало створюють схеми, як українською та російською, так і англійською мовами. Навіть без застосування інтерактивної дошки, даний освітній процес набуває саме тих аспектів, які викликають неабияку цікавість у студентства. Суть інновації полягає у тому, що теоретичний юридичний матеріал подається студентам (за підказки викладача) з різними математичними елементами. Це дозволяє їм, на основі вже знайомих зі школи елементів, створювати та пізнавати для себе нові юридичні конструкції.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.