Інтернет-конференція «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ У АГРАРНИХ, ЗЕМЕЛЬНИХ, ЕКОЛОГІЧНИХ ТА ПРИРОДОРЕСУРСНИХ ВІДНОСИНАХ»

27 листопада 2017 року відбулася університетська інтернет-конференція для студентів 4‑го та 5‑го курсів Національного університету «Одеська юридична академія» «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ У АГРАРНИХ, ЗЕМЕЛЬНИХ, ЕКОЛОГІЧНИХ ТА ПРИРОДОРЕСУРСНИХ ВІДНОСИНАХ»

Зміни, які переживає сучасне українське суспільство, торкаються не лише політичних, економічних, ідеологічних відносин — вони стосуються, насамперед, забезпечення прав суб’єктів у різних сферах та галузях. Оновлення пріоритетів та принципів державного регулювання усіх важливих суспільних процесів породжує сутнісне переформатування відносин між особою, бізнесом, державою.

Ознайомитись з матеріалами конференції: Забезпечення прав суб’єктів у аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносинах : матеріали університетської інтернет-конференції для студентів 4‑го та 5‑го курсів Національного університету «Одеська юридична академія» (м. Одеса, 27 листоп. 2017 р.) / відп. ред.: Т. Є. Харитонова, Є. О. Платонова, М. М. Заверюха ; Нац. ун‑т «Одес. юрид. акад.». — Одеса : Юридична література, 2017. — 144 с.

Дослідження забезпечення прав суб’єктів у аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносинах є надзвичайно актуальним та важливим питанням, що добре простежується на прикладі тематичного різноманіття доповідей, заявлених студентами до участі в університетській інтернет-конференції. Аграрне право є особливою галуззю права України, предметом якої виступають врегульовані правом суспільні відносини, що виникають у процесі сільськогосподарської та пов’язаної з нею діяльності. На міжнародному рівні вже давно визнано, що саме українське сільське господарство є стратегічно важливим для забезпечення світової спільноти якісним і достатнім продовольством у найближчому майбутньому. Діюча система вітчизняного земельного законодавства має забезпечити правове регулювання суспільних відносин щодо використання та охорони землі як основного національного багатства, що перебуває під особливою охороною держави. Охорона навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки в сучасних умовах є важливою проблемою державної екологічної політики та невід’ємною умовою сталого економічного та соціального розвитку країни.

Це зумовлено значними антропогенними порушеннями, техногенними перевантаженнями відповідних територій, негативними екологічними наслідками Чорнобильської катастрофи, неефективним використанням природних ресурсів, широкомасштабним застосуванням екологічно недосконалих технологій, неконтрольованим ввезенням в країну екологічно небезпечних технологій, речовин і матеріалів, руйнівними наслідками військової діяльності, природними катастрофами та іншими екологічними катаклізмами. Суспільне усвідомлення необхідності раціонального використання природних ресурсів і забезпечення ефективної охорони навколишнього природного середовища обумовили розвиток природноресурсового законодавства, на основі якого відбулося становлення природноресурсового права.

Таким чином, у рамках даної конференції поєднані чотири самостійні напрями наукових досліджень, але таке поєднання є цілком0 органічним з огляду на комплексність поняття та змісту заявленої тематики.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *