Вийшов друком новий посібник ПРИРОДНОРЕСУРСОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ!

Природноресурсове право України : навч. посіб. / за ред. Кара­каша І.І. та Харитонової Т.Є. – Вид. 2-ге, доповн. і переробл. – Одеса, Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 566 с.

ISВN 978-966-916-688-3

Навчальний посібник розрахований на студентів, магістрів, аспірантів та виклада­чів правознавчих, економічних, екологічних та управлінських спеціальностей вищих навчальних закладів і пропонується для використання при читанні лекційного курсу та відповідних спеціальних курсів з природноресурсового та екологічного права за фахом, а також буде корисним для широкого кола читачів, які цікавляться проблемами при­родноресурсового та екологічного законодавства і права України..

УДК 346.7:5749(477)

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного університету «Одеська юридична академія»
(протокол № 4 від 10 липня 2018 року)
Рецензенти:
Бобкова Антоніна Григорівна – доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, завідувач кафедри господарського права Донецького національного університету ім. Василя Стуса;
Єрмоленко Володимир Михайлович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. академіка В.З. Янчука Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Авторський колектив

Гавриш Наталя Степанівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права НУ «ОЮА» – розділ 8;

Годованок Андрій Йосипович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права НУ «ОЮА» – розділ 14;

Григор’єва Христина Антонівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права НУ «ОЮА» – розділ 11;

Заверюха Марина Михайлівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права НУ «ОЮА» – розділ 2 (спільно з Степською О.В.);

Канівець Людмила Анатоліївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права НУ «ОЮА» – розділ 16;

Каракаш Ілля Іванович, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри аграрного, земельного та екологічного права НУ «ОЮА» – вступ та розділи 1, 2 (спільно з Караханян К.М.), 4, 5 і 10;

Караханян Каріна Мартинівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права НУ «ОЮА» – розділ 2 (спільно з Каракашем І.І.);

Платонова Євгенія Олегівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права НУ «ОЮА» – розділ 9 (спільно з Чумаченко І.Є.);

Сидор Вікторія Дмитрівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА» – розділ 3;

Степська Олена Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права НУ «ОЮА» – розділ 12 (спільно з Заверюхою М.М.);

Харитонова Тетяна Євгенівна, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права НУ «ОЮА» – розділ 7;

Черемнова Антоніна Іванівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права НУ «ОЮА» – розділ 15;

Чумаченко Інна Євгенівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права НУ «ОЮА» – розділи 6, 9 (спільно з Платоновою Є.О.) і 13;

Юрескул Вікторія Олександрівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права НУ «ОЮА» – розділи 17 і 18.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *