Чому я хочу вивчати Земельне право?


Рутковська Анастасія МПВ 2 курс, 1 група

Земельне право вивчають усі студенти нашої alma matter. І саме коли ми розпочали цю дисципліну на 2 курсі, я зацікавилась актуальністю використання Земельного права в Україні. Отже, в цій статті я спробую довести вам, що вивчення галузі Земельного права необхідне як майбутнім юристам для повноцінної обізнаності та встановлення меж їх компетенції, так і цивільним особам для виконання приписаних їм обов’язків і захисту порушених прав, що виникають з приводу земельних правовідносин. Все просто: ми не задумуємось, але усе наше повсякденне життя зв’язане з користуванням землею: ми ходимо по тротуарах, їздимо по дорогах, відвідуємо установи, ведемо своє домашнє господарство, садівництво, відпочиваємо в парках, лісах, на пляжах, проживаємо, врешті-решт, в своїх будинках. Усе це приклади користування землею, але постає питання: як же ж правильно користуватись, щоб не порушувати чинне законодавство або чужі права на таке саме користування?

По-перше, варто сказати, що земля є основою і підґрунтям усього живого на планеті. Адже, від характеру і рівня раціонального використання земельних ресурсів напряму залежить подальший розвиток функціональних сил землі, масштаби виробництва, яке провадиться з її допомогою і, що найважливіше, матеріальний добробут населення землі і екологічне благополуччя. Зрозуміло, що землею користуються в усіх сферах суспільного виробництва.  Але якщо в промисловості земля є просторовою базою, то в сільськогосподарській діяльності завдяки своїй унікальній властивості – родючості­­­ – вона виступає головним засобом виробництва. Зважаючи на це, в Земельному праві існує поняття цільового використання землі, тобто використання за призначенням. У процесі виробництва земля, за правильного її використання, підвищує свою родючість, а тому є вічним засобом виробництва. Однак, варто пам’ятати, вона обмежена в просторі і штучно не відновлюється. З цього виходить, що навіть підприємець чи фермер має засвоїти певні основи Земельного законодавства для законного використання земельних ресурсів при провадженні своєї діяльності.

По-друге, як я вже вказувала, вивчення вищезазначеної галузі є корисним не тільки для галузевого використання, а й для звичайних людей. Візьмемо до прикладу, особа має приватний будинок, який зрозуміло, що розташовується на певній ділянці землі, і , безпосередньо, присадибну ділянку навколо нього. В такому випадку дуже важливо знати і пам’ятати, про певні дозволи і обмеження при користуванні своєю землею: правило добросовісного сусідства, знову ж таки, цільове використання землі тощо. Необхідно пам’ятати, що і Конституція, і Земельний кодекс передбачають, що земля – це власність Українського народу. Оскільки визначення «Український народ» певною мірою абстрактне і дуже широке за охопленням, то науковці виділяють з види землі в Україні – землі приватної, комунальної і державної власності.

І тут потрібно згадати про поняття приватизації земельної ділянки. Згідно із Земельним кодексом України набуття права на землю громадянами та юридичними особами здійснюється шляхом передачі земельних ділянок у власність або надання їх у користування. Безоплатна передача земельних ділянок у власність громадян провадиться, серед іншого, у разі одержання земельних ділянок із земель державної та комунальної власності в межах норм цієї ж безоплатної приватизації. Приватизувати земельну ділянку можна у випадку, коли земельна ділянка знаходиться в користуванні громадян або на земельній ділянці розташований будинок, право власності на який зареєстроване у встановленому законом порядку. Отже метою приватизації є законне затвердження права власності на уже свою (на відміну від права користування) землю, щоб в подальшому в інших громадян не виникало бажання заявити про отримання будь-яких прав на вашу ділянку.

Ну і по-третє, одним із наших головних обов’язків як жителів Землі є збереження і охорона земельних ресурсів, особливо у сьогоднішніх умовах і стані ґрунтового покриву планети. Адже земля є майже невідновлюванним і безцінним ресурсом. Тому в законодавствах країн світу закладенні положення і принципи охорони землі та притягнення до відповідальності за нанесення їй шкоди чи погіршення її стану. Зокрема, стаття 41 Конституції  України вказує, що діяльність громадянина не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі. Також стаття 14 зазначає, що земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави, а отже і несе за собою юридичну відповідальність за порушення цих норм. Ми маємо сприяти захисту і відновленню пошкоджених земель, тому що від наших сьогоднішніх дій залежить майбутнє усіх наступних поколінь.

Отже, для того, щоб правильно реалізовувати свої права і обов’язки в земельних правовідносинах потрібно знати, як мінімум, основноположні принципи Земельного права. Адже рано чи пізно ми усі зіштовхнемось і з правом власності на землю, і правом користування земельними ресурсами нашої країни, і потрібно бути готовим до того, що можливо прийдеться захищати своє або чиєсь порушене право. Тому актуальність цієї галузі, особливо в нашій аграрній країні, є дуже великою і важливою. Вивчайте земельне право, будьте обізнаними!