ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

27.05.2020 року відбулася XI Міжнародна науково–практична конференція «ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ».

 

 

 

 

 

 

В рамках секції III «АГРАРНЕ, ЗЕМЕЛЬНЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО». Були представлені наступні доповіді:

1.АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОСВІДЧЕННЯ УГОД ІЗ ЗЕМЕЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ В ПЕРІОД ДІЇ КАРАНТИНУ

Харитонова Тетяна Євгенівна – доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права Національного університету «Одеська юридична академія»

 1. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ҐРУНТІВ ТА ОХОРОНА ЇХ РОДЮЧОСТІ

Гавриш Наталя Степанівна – доктор юридичних наук, професор кафедри аграрного, земельного та екологічного права Національного університету «Одеська юридична академія» 

 1. ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ ТА ЄС: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Григор’єва Христина Антонівна – кандидат юридичних наук, докторант, доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права Національного університету «Одеська юридична академія» 

 1. ТЕХНОЛОГІЯ BLOCKCHAIN ТА ОНОВЛЕНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР

Годованюк Андрій Йосипович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права Національного університету «Одеська юридична академія»

 5.ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЩОДО ПІДСТАВ АНУЛЮВАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ СТАЦІОНАРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ

Канівець Людмила Анатоліївнакандидат юридичних наук, доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права Національного університету «Одеська юридична академія»

 6.ЕКОЛОГО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ЖИТЛОВОЇ ТА ГРОМАДСЬКОЇ ЗАБУДОВИ У МІСТАХ

Платонова Євгенія Олегівнакандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права Національного університету «Одеська юридична академія»

 7.ДО ПИТАННЯ ПРО ОХОРОНУ ТВАРИННОГО СВІТУ НА ТЕРИТОРІЯХ ТА ОБЄКТАХ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ

Чумаченко Інна Євгенівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права Національного університету «Одеська юридична академія» 

 1. GAPS OF LEGISLATION REGARDING PROVISION OF LAND PLOTS FOR PLACEMENT OF WHOLESALE MARKETS OF AGRICULTURAL PRODUCTS: LEGAL ASPECTS AND WAYS OF OVERCOMING

Karakhanian Karynacandidate of science of law, assistant professor of the department of agrarian, land and environmental law National University «Odessa Law Academy» 

 1. CHANGES IN LEGISLATION REGARDING LEGAL REGULATION OF RENTAL RELATIONS

Stepska Оlenacandidate of science of law, assistant professor of the department of agrarian, land and environmental law National University «Odessa Law Academy» 

 1. ДЖЕРЕЛА ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ: НОВИЙ ПОГЛЯД ТА РОЗУМІННЯ

Забуранна Анастасія Олександрівна – аспірантка кафедри аграрного, земельного та екологічного права Національного університету «Одеська юридична академія»

Науковий керівник: Харитонова Тетяна Євгенівна – доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права Національного університету «Одеська юридична академія» 

 1. ПРАВОВЕ РЕУЛЮВАННЯ ПЛЯЖНОЇ ЗОНИ

Лещенко Анна Віталіївна – аспірантка кафедри аграрного, земельного та екологічного права Національного університету «Одеська юридична академія»

Науковий керівник: Гавриш Наталя Степанівнадоктор юридичних наук, професор кафедри аграрного, земельного та екологічного права Національного університету «Одеська юридична академія»  

 1. ДО ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Павлига Анастасія Вадимівна аспірантка кафедри аграрного, земельного та екологічного права Національного університету «Одеська юридична академія»

Науковий керівник: Харитонова Тетяна Євгенівнадоктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права Національного університету «Одеська юридична академія» 

 1. ОКРЕМІ АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ

Станчак Ольга Ігорівна – аспірантка кафедри аграрного, земельного та екологічного права Національного університету «Одеська юридична академія»

Науковий керівник: Степська Олена Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права Національного університету «Одеська юридична академія» 

 1. ЗЕМЕЛЬНА ІПОТЕКА: ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ

Тамбовцев Дмитро Олександрович – аспірант кафедри аграрного, земельного та екологічного права Національного університету «Одеська юридична академія» 

 1. ЗАКОНОДАВЧІ ПІЛЬГИ ЩОДО ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ ТА ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ У ПЕРІОД КАРАНТИНУ

Шматько Гліб Ілліч – аспірант кафедри аграрного, земельного та екологічного права Національного університету «Одеська юридична академія»

Науковий керівник: Каракаш Ілля Івановичдоктор юридичних наук, професор кафедри аграрного, земельного та екологічного права Національного університету «Одеська юридична академія» 

 1. РИНОК ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ– ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Богдан Ілона Сергіївна – здобувачка вищої освіти 2-го курсу за освітнім ступенем «магістр»  соціально-правового факультету Національного університету «Одеська юридична академія»

Науковий керівник: Харитонова Тетяна Євгенівна – доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права Національного університету «Одеська юридична академія» 

 1. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КОДИФІКАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Кулинич Вероніка Миколаївна – здобувачка вищої освіти 2-го курсу факультету адвокатури Національного університету «Одеська юридична академія»

Науковий керівник: Платонова Євгенія Олегівнакандидат юридичних наук, доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права Національного університету «Одеська юридична академія» 

 1. ДО ПИТАННЯ ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ

Паламарчук Вікторія Ігорівна – здобувачка вищої освіти 2-го курсу за освітнім ступенем «магістр»  соціально-правового факультету Національного університету «Одеська юридична академія»

Науковий керівник: Харитонова Тетяна Євгенівна – доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права Національного університету «Одеська юридична академія» 

 1. ЕКОЛОГІЧНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ОСОБИ

Пухкан Лідія Василівна – здобувачка вищої освіти 2-го курсу факультету цивільної та господарської юстиції Національного університету «Одеська юридична академія»

Науковий керівник: Канівець Людмила Анатоліївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права Національного університету «Одеська юридична академія» 

 1. КОЛІЗІЙНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Ревенко Тетяна Анатоліївна, Сахарчук Ірина Юріївна – здобувачі вищої освіти 2-го курсу соціально-правового факультету Національного університету «Одеська юридична академія»

Науковий керівник: Гавриш Наталя Степанівна – доктор юридичних наук, професор кафедри аграрного, земельного та екологічного права Національного університету «Одеська юридична академія»

 ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

Росєєва Анастасія Миколаївна – здобувачка вищої освіти 2-го курсу факультету цивільної та господарської юстиції Національного університету «Одеська юридична академія»

Науковий керівник: Чумаченко Інна Євгенівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права Національного університету «Одеська юридична академія» 

 1. РОЗВИТОК УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ЗАГАЛЬНОСВІТОВИХ ПІДХОДІВ ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛІННЯ

Терновський Матвій Андрійович – здобувач вищої освіти 2-го курсу факультету цивільної та господарської юстиції Національного університету «Одеська юридична академія»

Науковий керівник: Канівець Людмила Анатоліївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права Національного університету «Одеська юридична академія» 

 1. СПАДКУВАННЯ ЯК ПІДСТАВА ВИНИКНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ

Шаманська Яна Ігорівназдобувачка вищої освіти 2-го курсу соціально-правового факультету Національного університету «Одеська юридична академія»

Науковий керівник: Гавриш Наталя Степанівнадоктор юридичних наук, професор кафедри аграрного, земельного та екологічного права Національного університету «Одеська юридична академія» 

 1. ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ

Юхимчук Катерина Іванівна, Орлова Валентина Ярославівна – здобувачі вищої освіти 2-го курсу соціально-правового факультету Національного університету «Одеська юридична академія»

Науковий керівник: Гавриш Наталя Степанівнадоктор юридичних наук, професор кафедри аграрного, земельного та екологічного права Національного університету «Одеська юридична академія»