Гурток англійською

27 листопада 2020 року на базі факультету Міжнародно-правових відносин НУ «ОЮА» (Faculty of international-legal relations) відбулося засідання студентського наукового гуртка, що проводиться з проблемних питань правового регулювання використання та охорони земельного фонду України за керівництвом к.ю.н., доцента кафедри аграрного, земельного та екологічного права Караханян К.М.

В ході засідання було обговорено (англійською мовою) особливості раціонального використання та правової охорони навколишнього природного середовища, зокрема, вод та водних об’єктів. Так було представлено доповіді студентів з таких тем: “Іnternational Convention for the Prevention of Pollution from Ships, MARPOL”, “International Maritime Organization: history, main tasks“, на прикладі яких досліджено особливості правового регулювання питань, пов’язаних із попередженням транскордонного забруднення моря судами з нафтою, забруднюючими речовинами у великих обсягах, стічними водами; незворотністю наслідків такого шкідливого впливу, а також шляхів запобігання забруднення вод, в тому числі Світового Океану.