Заняття на природі

02.10.2020, студенти 1-го курсу магістратури освітньої програми за спеціальністю 081 «Право», під час вивчення навчальної дисципліни: «Забезпечення прав у соціальній, аграрній, земельній та екологічній сфері», – відвідали Ботанічний сад ОНУ ім. Мечникова. Одеський ботанічний сад – один з найстаріших парків України, який був організований в 1867 році при Новоросійському університеті.  Ботанічний сад – це 16 гектарів території, на якій ростуть тисячі різноманітних рідкісних видів рослин. Сьогодні в парку можна побачити близько 4,5 тисяч різновидів рослин.

Студенти під час заняття поглибили свої знання у сфері законодавства, а саме Земельного кодексу України, законів України «Про охорону земель» та «Про природно-заповідний фонд України». Студенти дізнались, про правові, економічні та соціальні основи охорони земель, а також про правові основи організації, охорони, ефективного використання природно-заповідного фонду України, відтворення його природних комплексів та об’єктів. Під час заняття здобувачі відвідали Проблемну науково-дослідну лабораторію географії ґрунтів та охорони ґрунтового покриву чорноземної зони. Студенти висловлюють щиру подяку судово-адміністративному факультету Національного університету «Одеська юридична академія»  за  можливість відвідати Одеський ботанічний сад, а також вдячні, своєму викладачу, доктору юридичних наук, професору кафедри аграрного, земельного та екологічного права – Гавриш Наталі Степанівні за знання та досвід, який вони отримали під час заняття.