Cоціально-правовий – факультет для тебе!

«ПРАВО» СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ – готує фахівців зі спеціальності «Право» (спеціалізація «Захист прав людини»). Факультет готує бакалаврів та магістрів за державним замовленням та за кошти юридичних і фізичних осіб. Випускники соціально-правового факультету працюють державними  службовцями, суддями, прокурорами, слідчими, адвокатами, нотаріусами, юристами в банках, юридичних компаніях, комерційних установах, інших установах і організаціях, співробітниками міжнародних організацій (Організація об’єднаних націй, Міжнародна організація праці, Рада Європи, Європейський Суд з прав людини, ОБСЄ, ЮНІСЕФ), працівниками  громадських правозахисних організацій та ін. Стрімкий розвиток вітчизняного законодавства та сучасні зміни на ринку юридичних послуг зумовили необхідність запровадження на факультеті нових освітньо-професійних програм підготовки студентів. З 2017 року на соціально-правовому факультеті запроваджено нові освітньо-професійні програми підготовки здобувачів вищої освіти освітніх ступенів бакалавра та магістра за спеціальністю «Право» в межах спеціалізації «Захист прав людини». Дана програма спрямована на формування та розвиток знань, умінь та навичок, необхідних для здійснення професійної діяльності у сфері права з набуттям спеціалізованих комплексних поглиблених знань юридичного механізму захисту прав людини та навичок практичної роботи у сфері правозахисної діяльності.  Тільки на соціально-правовому факультеті Національного університету «Одеська юридична академія» вивчення юридичних дисциплін поєднується із ґрунтовним вивченням основ економічної діяльності.   Студенти соціально-правового факультету вивчають юридичні дисципліни також англійською, французькою, німецькою та іспанською мовами.  Перед студентами факультету виступають відомі вчені та юристи-практики із США, Великобританії, Німеччини, Австрії, Швейцарії, Греції, Туреччини та інших країн з курсами лекцій з юридичних дисциплін іноземними мовами, після завершення яких слухачі отримують відповідні сертифікати.  Студенти соціально-правового факультету під час навчання проходять учбову, виробничу та переддипломну практику в юридичних департаментах, судах, органах прокуратури, департаментах праці та соціальної політики органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Національній поліції, Державній фіскальній службі України, Службі безпеки України, органах юстиції, інших правоохоронних органах, адвокатурі, юридичних компаніях та інших установах і організаціях.  Під час навчання студенти соціально-правового факультету мають можливість пройти стажування у провідних університетах, відомих юридичних фірмах Європи, США, Канади, урядових та неурядових міжнародних організаціях, а також в органах державної влади України (Верховній Раді України, Кабінеті Міністрів України, Міністерстві юстиції України, Міністерстві соціальної політики України та ін.).  Бездоганні знання юридичних дисциплін та вільне володіння іноземними мовами дають змогу випускникам соціально-правового факультету продовжити навчання у найкращих зарубіжних вищих юридичних навчальних закладах.  Студенти соціально-правового факультету беруть участь у програмах обміну студентами з провідними навчальними закладами Європи, США, Азії; у реалізації транс’європейських освітньо-наукових проектів. Студенти факультету проходять стажування у відомих юридичних фірмах Європи, міжнародних організаціях (інституціях Європейського Союзу, Ради Європи). Студенти беруть активну участь у моделях ООН, а також міжнародних конкурсах з правознавства («Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition», «Telders International Moot Court Competition»).  Допомогу студентам у працевлаштуванні, стажуванні та проходженні практики надає Кар’єрний центр соціально-правового факультету, який вже понад п’ять років успішно функціонує на факультеті. Допомогу студентам у працевлаштуванні, стажуванні та проходженні практики надає Кар’єрний центр соціально-правового факультету, який  успішно функціонує вже понад п’яти років.  Студенти факультету направляються для проходження навчальної, виробничої та переддипломної практики в органи виконавчої влади, органи судової влади, органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, органи Державної фіскальної служби України, в Національну поліцію, адвокатуру, нотаріат, інші правоохоронні органи, юридичні фірми, на державні та недержавні підприємства, установи і організації тощо.  Студенти соціально-правового факультету мешкають у комфортабельному гуртожитку №5, розташованому в самому центрі м. Одеси.  Студенти соціально-правового факультету поєднують успішне оволодіння професіональними навичками із заняттям науковою діяльністю, спортом, художньою самодіяльністю, участю в команді КВК, конкурсах краси, підготовці газети факультету «Соціум», інших культурно-масових заходах, які проводяться у межах факультету та Університету.

Предмети ЗНО, які необхідні для вступу – на сайті Університету.

Контактні дані:

0 (48) 717-86-88 (деканат соціально-правового факультету)

067-559-09-14 (декан соціально-правового факультету, професор Чанишева Галина Іванівна)

dekanat.spf@onua.edu.ua

 

Адреса:

65011, м. Одеса,

вул. Рішельєвська, 28, каб. 1004

 

Сайт: spf.onua.edu.ua

 

spf_nuoua               Соціально-правовий факультет НУ «ОЮА»