«Альтернативна енергетика: співпраця юридичної науки та бізнесу на шляху інноваційного розвитку»

На базі Університету 4 грудня 2020 року відбувся круглий стіл на тему «Альтернативна енергетика: співпраця юридичної науки та бізнесу на шляху інноваційного розвитку» з дотриманням усіх карантинних обмежень і заходів.

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ тут:

Альтернативна енергетика: співпраця юридичної науки та
бізнесу на шляху інноваційного розвитку: збірник матеріалів
круглого столу (м. Одеса, 4 грудня 2020 року) / відп. ред.: д.ю.н.,
доц. Т. Є. Харитонова, д.ю.н., доц. Х. А. Григор’єва. – Одеса :
Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 194 с.

Збірник матеріалів круглого столу «Альтернативна енергетика: співпраця
юридичної науки та бізнесу на шляху інноваційного розвитку» містить тези
доповідей учасників даного наукового заходу. Круглий стіл проведено у рамках
виконання проєкту «Альтернативна енергетика в Україні: шляхи системного
законодавчого стимулювання», що реалізується відповідно до договору про вик о-
нання наукового дослідження і розробки за рахунок грантової підтримки
№ 83/02.2020 від 29.10.2020 року, укладеного між Національним університетом
«Одеська юридична академія» та Національним фондом досліджень України.
Видання буде корисним для наукових працівників, викладачів, докторантів, а с-
пірантів, студентів закладів вищої освіти, юристів-практиків.