«ЦІННІСТЬ ВОДИ ДЛЯ КОЖНОГО З НАС»: 22 БЕРЕЗНЯ ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ВОДИ

Щороку 22 березня, за офіційним рішенням Генеральної Асамблеї ООН, починаючи з 1993 року, вся міжнародна спільнота відзначає Всесвітній день водних ресурсів (Всесвітній день води). В цей день в різних країнах проводяться заходи, присвячені підвищенню інформованості громадськості стосовно важливості збереження та освоєння водних ресурсів. Мета цієї роботи – привернути увагу до проблем якості питної води, необхідності охорони водних ресурсів та їх раціонального використання.  В грудні 2016 року Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцію 71/222, щодо проголошення періоду 2018–2028 років Міжнародним десятиріччям дій «Вода для стійкого розвитку».  Кожного року Всесвітній День Води присвячується певній темі, котра висвітлює конкретний напрям або проблему, пов’язану з використанням водних ресурсів на планеті. Цьогоріч тематика Всесвітнього дня води: «Цінність води для кожного з нас». У червні 1999 року в Лондоні на ІІІ конференції ЮНСЕД міністри екології та охорони здоров’я 35 європейських країн, в тому числі й Україна, підписали Протокол з проблем води та здоров’я, зобов’язавшись оберігати своїх громадян від захворювань, пов’язаних із забрудненням води, захищати водні ресурси, створювати системи запобігання небезпечним ситуаціям.  Економічний розвиток та зростання чисельності населення на планеті призводять до того, що все більше води стає потрібно для задоволення зростаючих потреб. Довгий час вважалось, що запаси прісної води невичерпні, що вони мають здатність до самовідновлення. Відтак у результаті безконтрольної господарської діяльності кількість придатної для пиття води різко зменшилась. Зміни клімату роблять якість води нестабільною та сприяють забрудненню навколишнього середовища. Згідно з даними ЮНЕСКО на сьогодні у світі понад 1,5 млрд. людей живуть в умовах постійного гострого дефіциту питної води. Кожен третій житель вже сьогодні страждає від нестачі питної води й відсутності належних санітарних умов, без яких неможливе нормальне життя. У цих країнах приблизно 80% усіх хвороб та одна третина смертних випадків викликані споживанням забрудненої питної води. За прогнозами фахівців, до 2050 року біля 7 млрд. чоловік – майже кожен четвертий житель планети, відчуватимуть хронічну або періодичну нестачу прісної води.

На жаль, Україна серед країн Європи є однією з найменш забезпечених водними ресурсами (за запасами води, доступними для використання в Україні, у середньо водні роки на людину припадає 1,09 тис. м³, а у маловодні – 0,62 тис. м³ води. За визначенням Європейської економічної комісії ООН, держава, водні ресурси якої не перевищують 1,5 тис. м³ річного стоку на людину, вважається водонезабезпеченою). Централізованим водопостачанням забезпечено лише 25,2 % населених пунктів. Водою з колодязів користується близько 11 млн. громадян України, з яких за офіційними даними 1,8 млн. колодязів забруднені.  Понад 800 тисяч людей у 13 областях та АР Крим користуються привізною водою, часто низької якості. Цінність води вища, ніж її вартість. Вода має величезну та багатогранну цінність для наших домівок, культури, здоров’я, освіти, економіки та цілісності природного середовища.  В обговоренні цих та інших проблемних питань, присвячених Дню води, активну участь взяли студенти Національного університету «Одеська юридична академія». У своїх доповідях та презентаціях студенти підкреслили важливість відзначення такого дня, який є унікальною можливістю нагадати людству про надзвичайну роль водних ресурсів для оточуючого середовища, розвитку суспільства, збереження біорізноманіття та життя на планеті в цілому.