«ЦІННІСТЬ ВОДИ ДЛЯ КОЖНОГО З НАС»: 22 БЕРЕЗНЯ ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ВОДИ

Щороку 22 березня, за офіційним рішенням Генеральної Асамблеї ООН, починаючи з 1993 року, вся міжнародна спільнота відзначає Всесвітній день водних ресурсів (Всесвітній день води). В цей день в різних країнах проводяться заходи, присвячені підвищенню інформованості громадськості стосовно важливості збереження та освоєння водних ресурсів. Мета цієї роботи – привернути увагу до проблем якості питної води, необхідності охорони водних ресурсів та їх раціонального використання.  В грудні 2016 року Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцію 71/222, щодо проголошення періоду 2018–2028 років Міжнародним десятиріччям дій «Вода для стійкого розвитку».  Читати далі

«Альтернативна енергетика: співпраця юридичної науки та бізнесу на шляху інноваційного розвитку»

На базі Університету 4 грудня 2020 року відбувся круглий стіл на тему «Альтернативна енергетика: співпраця юридичної науки та бізнесу на шляху інноваційного розвитку» з дотриманням усіх карантинних обмежень і заходів.

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ тут:

Читати далі

Недосконалості правового регулювання набуття прав на землю

Наприкінці минулого року відбулось чергове засідання наукового гуртка кафедри «З проблемних питань правового регулювання використання та охорони земельного фонду України» (секція 2. керівник доц. Годованюк А.Й.) Тема зібрання – «Недосконалості правового регулювання набуття прав на землю». Читати далі

Cоціально-правовий – факультет для тебе!

«ПРАВО» СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ – готує фахівців зі спеціальності «Право» (спеціалізація «Захист прав людини»). Факультет готує бакалаврів та магістрів за державним замовленням та за кошти юридичних і фізичних осіб. Випускники соціально-правового факультету працюють державними  службовцями, суддями, прокурорами, слідчими, адвокатами, нотаріусами, юристами в банках, юридичних компаніях, комерційних установах, інших установах і організаціях, співробітниками міжнародних організацій (Організація об’єднаних націй, Міжнародна організація праці, Рада Європи, Європейський Суд з прав людини, ОБСЄ, ЮНІСЕФ), працівниками  громадських правозахисних організацій та ін. Стрімкий розвиток вітчизняного законодавства та сучасні зміни на ринку юридичних послуг зумовили необхідність запровадження на факультеті нових освітньо-професійних програм підготовки студентів. З 2017 року на соціально-правовому факультеті запроваджено нові освітньо-професійні програми підготовки здобувачів вищої освіти освітніх ступенів бакалавра та магістра за спеціальністю «Право» в межах спеціалізації «Захист прав людини». Дана програма спрямована на формування та розвиток знань, умінь та навичок, необхідних для здійснення професійної діяльності у сфері права з набуттям спеціалізованих комплексних поглиблених знань юридичного механізму захисту прав людини та навичок практичної роботи у сфері правозахисної діяльності.  Тільки на соціально-правовому факультеті Національного університету «Одеська юридична академія» вивчення юридичних дисциплін поєднується із ґрунтовним вивченням основ економічної діяльності.   Студенти соціально-правового факультету вивчають юридичні дисципліни також англійською, французькою, німецькою та іспанською мовами.  Перед студентами факультету виступають відомі вчені та юристи-практики із США, Великобританії, Німеччини, Австрії, Швейцарії, Греції, Туреччини та інших країн з курсами лекцій з юридичних дисциплін іноземними мовами, після завершення яких слухачі отримують відповідні сертифікати.  Читати далі

Припинення прав на землю: проблеми теорії та практики

У жовтні 2020 року відбулося чергове засідання наукового гуртка кафедри «З проблемних питань правового регулювання використання та охорони земельного фонду України» (секція 2. керівник доц. Годованюк А.Й.). Читати далі

Вийшов друком новий науково-практичний посібник

Господареві про ґрунти і право на них = For the landowner about soils and legal aspects : науково-практичний посібник /С. П. Позняк, Н. С. Гавриш. – Львів. ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 250 с.

ІБВІ№978-617-10-0598-3.

Викладені відомості з практичного ґрунтознавства, що є важливими у сучасних умовах ґрунтокористування, зокрема, приватного господарювання на ділянках. Розглянуто природні процеси ґрунтотворення, власності основних типів ґрунтів. Читати далі

Гурток англійською

27 листопада 2020 року на базі факультету Міжнародно-правових відносин НУ «ОЮА» (Faculty of international-legal relations) відбулося засідання студентського наукового гуртка, що проводиться з проблемних питань правового регулювання використання та охорони земельного фонду України за керівництвом к.ю.н., доцента кафедри аграрного, земельного та екологічного права Караханян К.М. Читати далі

Заняття на природі

02.10.2020, студенти 1-го курсу магістратури освітньої програми за спеціальністю 081 «Право», під час вивчення навчальної дисципліни: «Забезпечення прав у соціальній, аграрній, земельній та екологічній сфері», – відвідали Ботанічний сад ОНУ ім. Мечникова. Одеський ботанічний сад – один з найстаріших парків України, який був організований в 1867 році при Новоросійському університеті.  Ботанічний сад – це 16 гектарів території, на якій ростуть тисячі різноманітних рідкісних видів рослин. Сьогодні в парку можна побачити близько 4,5 тисяч різновидів рослин. Читати далі

І знову перемога!!!

У відомому конкурсі імені Святого Володимира на краще науково-правниче видання в Україні, що був організований Євразійською асоціацією правничих шкіл та правників спільно з Хмельницьким університетом управління та права імені Леоніда Юзькова, було відзначено доктора юридичних наук, представника кафедри аграрного, земельного та екологічного права Національного університету «Одеська юридична академія».

Так, перше місце у номінації «Монографії» за секцією «Земельне право; екологічне право; природноресурсне право; право екологічної безпеки» посіла доктор юридичних наук Харитонова Тетяна Євгенівна з роботою: «Здійснення прав на чужі земельні ділянки в Україні: проблеми теорії та практики».

«Альтернативна енергетика: співпраця юридичної науки та бізнесу на шляху інноваційного розвитку»

На базі Університету 4 грудня 2020 року відбудеться круглий стіл на тему «Альтернативна енергетика: співпраця юридичної науки та бізнесу на шляху інноваційного розвитку» з дотриманням усіх карантинних обмежень і заходів.

Деталі: