Архіви

Вийшов друком новий посібник ПРИРОДНОРЕСУРСОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ!

Природноресурсове право України : навч. посіб. / за ред. Кара­каша І.І. та Харитонової Т.Є. – Вид. 2-ге, доповн. і переробл. – Одеса, Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 566 с.

ISВN 978-966-916-688-3

Навчальний посібник розрахований на студентів, магістрів, аспірантів та виклада­чів правознавчих, економічних, екологічних та управлінських спеціальностей вищих навчальних закладів і пропонується для використання при читанні лекційного курсу та відповідних спеціальних курсів з природноресурсового та екологічного права за фахом, а також буде корисним для широкого кола читачів, які цікавляться проблемами при­родноресурсового та екологічного законодавства і права України..

УДК 346.7:5749(477)

Читати далі